Impact van Islamofobie op moslim vrouwen in Nederland

door Mariska Jung

Het onderzoek richt zich met name op de arbeidsmarktpositie van moslim vrouwen, en racistisch fysiek en verbaal geweld tegen moslim vrouwen. Daarbij probeer ik inzichtelijk te maken dat islamofobie tegen vrouwen die als moslima herkenbaar zijn vanwege hun islamitische kleding langer gaande is dan doorgaans gedacht wordt, onder andere op basis van zaken die door de Commissie Gelijke Behandeling en later het College voor de Rechten van de Mens besproken zijn. Ook heb ik verschillende moslima’s en moslim initiatieven geïnterviewd, om een meer kwalitatieve beschrijving te krijgen van hoe islamofobie tegen moslim vrouwen in Nederland eruit ziet en ervaren wordt. Een discussie van de nationale en internationale wettelijke en beleidsmatige context moet vervolgens aangeven waar er ruimte is voor verbetering.

Uiteindelijk pleit ik ervoor dat binnen de huidige beleidsplannen en inspanningen om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden, er meer specifieke aandacht komt voor discriminatie op grond van religie en hoe dit vrouwen die islamitische sluiers dragen kan treffen. Ook geef ik aan dat het nodig is om de gender dynamiek in islamofobisch fysiek en verbaal geweld te erkennen, zodat islamofobie meegenomen kan worden binnen beleidsplannen en activiteiten van de overheid en maatschappelijke organisaties om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Tot slot wijs ik er op dat ongedocumenteerde moslim vrouwen en zwarte moslim vrouwen mogelijk een extra kwetsbare positie in de Nederlandse samenleving hebben, vanwege hun ‘illegaliteit’ of vanwege dubbele discriminatie op grond van huidskleur, ‘ras’, religie en gender. Hier zou meer onderzoek naar gedaan kunnen worden.

Rapport: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/forgotten_women_report_netherlands_-_final.pdf

Factsheet Nederlands: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/factsheet-netherlands-final.pdf

Factsheet Engels: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/factsheet_netherlands_-_en_final.pdf

Meer informatie over het project: http://www.enar-eu.org/Forgotten-Women-the-impact-of-Islamophobia-on-Muslim-women